آرشیو مطالب مرتبط با دیگو پروتی به فنرباحچه پیوست غیر رسمی


2 هفته پیش

دیگو پروتی به فنرباحچه پیوست / رسمی

دیگو پروتی به فنرباحچه پیوست / رسمی

دیگو پروتی پیراهن شماره 21 فنرباحچه را بر تن می کند. دیگو پروتی، وینگر 32 ساله آاس رم پس از فسخ قرارداد خود به عنوان بازیکن آزاد ر... ادامه خبر

2 هفته پیش

انتقال استفان الشعراوی به آاس رم منتفی شد

انتقال استفان الشعراوی به آاس رم منتفی شد

درحالیکه همه چیز برای بازگشت استفان الشعراوی به آاس رم مهیا بود، انتقال او به جالوروسی منتفی شده است. به نقل از فابریتزیو رومانو... ادامه خبر

تصویری


ویدئو