آرشیو مطالب مرتبط با رئیس فدراسیون عراق


هفت سال زندان در انتظار رئیس فدراسیون عراق

 سایت «الکره العراقیه» خبر داد که عبدالخالق مسعود، رئیس فدراسیون فوتبال این کشور به دلیل خیانت در امانت و دستکاری در مدارک اشخاص د... ادامه خبر