آرشیو مطالب مرتبط با رجل


مفهوم عرفی «رجل» به معنای «شخصیت» است

متاسفانه نشر برخی مطالب از سوی رسانه‌های مخالف حاکی از عدم شناخت شان از سواد و احاطه و اشراف حاج حسن آقا به مباحث مختلف است. ادامه خبر

تصویری


ویدئو