آرشیو مطالب مرتبط با رحب طیب اردوغان


جنجال در ترکیه

ویدئو‌های صدات پکر از روز اول انتشار خود در روز ۲ ماه مه، خشم سیاستمداران ترک را برانگیخته اند ادامه خبر

تصویری


ویدئو