آرشیو مطالب مرتبط با ردپای دو بازار در افزایش نرخ سود


1 هفته پیش

نرخ سود خرید و فروش اوراق دولتی

نرخ سود خرید و فروش اوراق دولتی

در خصوص افزایش نرخ سود در بازارهای پایه دو دیدگاه وجود دارد. گروه نخست عامل اصلی را سیاست های دستوری برای حمایت از بورس می داند که... ادامه خبر

تصویری


ویدئو