آرشیو مطالب مرتبط با رسمی قرارداد توماس توخل با چلسی تا 2024 تمدید شد


رسمی؛ قرارداد اولیویه ژیرو با چلسی تا 2022 تمدید شد

اولیویه ژیرو یک فصل دیگر نیز در چلسی می ماند. اولیویه ژیرو، مهاجم فرانسوی و 34 ساله چلسی به مدت یک سال با این تیم تمدید کرد. به گ... ادامه خبر

تصویری


ویدئو