آرشیو مطالب مرتبط با رشوه


4 هفته پیش

دست رد مأموران گلستانی به رشوه ۱۰میلیونی

دست رد مأموران گلستانی به رشوه ۱۰میلیونی

فرمانده انتظامی استان از صحت عمل و رد رشوه ۱۰۰ میلیون ریالی ماموران وظیفه شناس در شهرستان "گرگان" خبر داد. ادامه خبر

4 هفته پیش

دست رد مأموران پلیس به رشوه ۱۰میلیونی

دست رد مأموران پلیس به رشوه ۱۰میلیونی

فرمانده انتظامی استان از صحت عمل و رد رشوه ۱۰۰ میلیون ریالی ماموران وظیفه شناس در شهرستان "گرگان" خبر داد. ادامه خبر

4 هفته پیش

دست رد مأموران پلیس به رشوه ۱۰ میلیونی

دست رد مأموران پلیس به رشوه ۱۰ میلیونی

فرمانده انتظامی استان از صحت عمل و رد رشوه ۱۰۰ میلیون ریالی ماموران وظیفه شناس در شهرستان "گرگان" خبر داد. ادامه خبر