آرشیو مطالب مرتبط با رفتن ناگهانی


چند دلیل از حال رفتن یهویی و پیشگیری از آن

 از حال رفتن ناگهانی چه علت هایی دارد؟ از دست دادن هوشیاری بـه طور موقتی ممکن اسـت کـه از طریق ریلکسیشن عضلات بـه علت افتادن روی... ادامه خبر

تصویری


ویدئو