آرشیو مطالب مرتبط با رفع تیرگی در ناحیه تناسلی


تزریق ژل و چربی به واژن، کدام بهتر است؟

سوال : تزریق ژل به واژن بهتر است یا تزریق چربی؟ پاسخ : امروزه در زمینه زنان، جراحی های زیبایی تناسلی اهمیت زیادی پیدا کردند. در خ... ادامه خبر

تصویری


ویدئو