آرشیو مطالب مرتبط با رمان ناتمام


«ناتمام» توماس آگدن روایتی از ضعف‌های شخصیتی انسان‌ها

انتشارات ققنوس کتاب «ناتمام» نوشته توماس آگدن را با ترجمه منصوره وحدتی‌ احمدزاده منتشر کرده است. ادامه خبر