آرشیو مطالب مرتبط با رهپویان


3 هفته پیش

محمد دهقان دبیرکل جمعیت رهپویان شد

محمد دهقان دبیرکل جمعیت رهپویان شد

محمد دهقان به‌عنوان دبیرکل و زهره الهیان به‌عنوان قائم مقام جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی برگزیده شدند. ادامه خبر

3 هفته پیش

انتخاب اعضای شورای مرکزی جمعیت رهپویان

انتخاب اعضای شورای مرکزی جمعیت رهپویان

محمد دهقان به عنوان دبیر کل و زهره الهیان به عنوان قائم مقام جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی برگزیده شده و مالک شریعتی، سخنگوی قبلی جم... ادامه خبر

3 هفته پیش

محمد دهقان دبیرکل جمعیت رهپویان شد

محمد دهقان دبیرکل جمعیت رهپویان شد

فارس : محمد دهقان به عنوان دبیر کل و زهره ال... ادامه خبر

به روایت تصویر


به روایت ویدئو