آرشیو مطالب مرتبط با روبرتو دآورسا


2 هفته پیش

روبرتو دآورسا به عنوان سرمربی پارما انتخاب شد / رسمی

روبرتو دآورسا به عنوان سرمربی پارما انتخاب شد / رسمی

بازگشت دآورسا به پارما. روبرتو دآورسا، سرمربی ایتالیایی جانشین فابیو لیورانی در پارما شد. به گزارش طرفداری باشگاه پارما اعلام کرد... ادامه خبر

تصویری


ویدئو