آرشیو مطالب مرتبط با روستای حاجی آباد


پله پله زیر خط فقر / مسئولان یک نگاه به "حاجی آباد بالا" هم بیاندازند + فیلم

نشمردم که برای رسیدن به آخرین خانه در روستای حاجی آباد بالا 200 پله را بالا آمدم یا 300 پله؛ اما حواسم بود که چقدر وقتی به انتهای... ادامه خبر

تصویری


ویدئو