آرشیو مطالب مرتبط با رویداد های فیزیکی


ماجرای شبه دیجیتالی سازی در صنعت نمایشگاهی

سوال به نظرسنجی گذاشته شد و ۸۲٪ از حاضران گفتند "بله، صنعت نمایشگاهی فقط دستخوش شبه دیجیتالی سازی شده است". ادامه خبر

تصویری


ویدئو