آرشیو مطالب مرتبط با رکوردهای رابین گوزنس


1 هفته پیش

رابین گوزنس | بهترین مدافع سری آ در کارهای هجومی

رابین گوزنس | بهترین مدافع سری آ در کارهای هجومی

مدافع آلمانی از بهترین های سری آ طی سال های اخیر بوده است.  رابین گوزنس تنها روی کاغذ به مدافعان شباهت دارد! به گزارش طرفداری و ب... ادامه خبر