آرشیو مطالب مرتبط با رییس دانشگاه مذاهب اسلامی


2 روز پیش

تقویت تولید ملی از برکات تحول در علوم انسانی است

تقویت تولید ملی از برکات تحول در علوم انسانی است

حوزه/ رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی تصریح کرد: بی شک یکی از برکات بسیار مهم تحول در علوم انسانی، تقویت تولید ملی است. ادامه خبر