آرشیو مطالب مرتبط با رییس هیات مدیره آلومینیوم اراک


بازگشت پسر رییس هیات مدیره آلومینیوم به اراک؛ حسین ناییجی رفت و برگشت!

حسین ناییجی، پسر رییس هیات مدیره آلومینیوم اراک برای بار دوم در پانزده روز گذشته، در حال مذاکره و عقد قرارداد با این باشگاه لیگ بر... ادامه خبر

تصویری


ویدئو