آرشیو مطالب مرتبط با زمان جذب قطره فلج اطفال


قطره فلج اطفال نوزاد، زمان جذب

سوال مخاطب نی‌نی‌بان: دخترم 5شنبه واکسن 2ماهگی زد بعد از خوردن قطره فلج اطفال بغلش کردم کمی آب از گوشه دهانش بیرون ریخت (هنگام خور... ادامه خبر

تصویری


ویدئو