آرشیو مطالب مرتبط با زمان کاری شرکت


استخدام مهندس مکانیک، کارشناس بازرگانی، مسئول خرید و مسئول خدمات در تهران

استخدام پیونیکا گروه صنعتی پیونیکا فعال در حوزه مهندسی و ساخت قطعات پتروشیمی و نیروگاهی در نظر دارد جهت تکمیل کادر فنی و بازرگانی... ادامه خبر

تصویری


ویدئو