آرشیو مطالب مرتبط با زمین تخت‌ گرایان


1 هفته پیش

راه اندازی کمپین فرستادن یکی از زمین تخت گرایان به فضا و اثبات گرد بودن زمین

راه اندازی کمپین فرستادن یکی از زمین تخت گرایان به فضا و اثبات گرد بودن زمین

یک اسکاتلندی کمپینی برای تأمین مالی جهت فرستادن یکی از زمین تخت گرایان به فضا و اثبات گرد بدون زمین برای او، راه اندازی کرده است.... ادامه خبر

تصویری


ویدئو