آرشیو مطالب مرتبط با زنجیره ارزش ماهی


1 هفته پیش

ادامه حمایت سازمان توسعه صنعتی ملل متحد و دولت ژاپن از پروژۀ توسعه پایدار زنجیره ارزش ماهی تن در ایران

ادامه حمایت سازمان توسعه صنعتی ملل متحد و دولت ژاپن از پروژۀ توسعه پایدار زنجیره ارزش ماهی تن در ایران

سلامت نیوز:دولت ژاپن و سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (UNIDO) توافق نامه تامین مالی پروژۀ توسعه پایدار زنجیره ارزش ماهی تن در منطقه چ... ادامه خبر

تصویری


ویدئو