آرشیو مطالب مرتبط با زندگی زیبا


1 هفته پیش

زندگی زیباست (سری 5)  | روانشناسی فردی

1 هفته پیش

به یک‏جایی از زندگی که رسیدی | می فهمی

به یک‏جایی از زندگی که رسیدی | می فهمی

به یک‏جایی از زندگی که رسیدی | می فهمی به یک‏جایی از زندگی که رسیدی، می فهمیاونی که ز... ادامه خبر

3 هفته پیش

10 درس مهم زندگی که دیر یادشان می گیریم؟  | مهارتهای زندگی

10 درس مهم زندگی که دیر یادشان می گیریم؟ | مهارتهای زندگی

10 درس مهم زندگی که دیر یادشان می گیریم؟ | مهارتهای زندگی اتفاقات خوب برای کسانی می‌افتد که هنوز امیدوارند حتی اگر ناامید شده باش... ادامه خبر

2 ماه پیش

زندگی زیباست (۵۷)

زندگی زیباست (۵۷)

 ﺧﯿﺮ ﺩﺭ ﭼﯿﺰﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﯽﺍﻓﺘﺪ؛ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺑﻮﺩ…ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﻤﺎ ﺣﺎﺩﺛﻪﺍﯼ ﺭﺥ ﻣﯽﺩﻫﺪ ﻭ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﻏﺼﻪﺩﺍﺭ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ﺍﻣﺎ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﺪﺗﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ﺩ... ادامه خبر