آرشیو مطالب مرتبط با زوج ویتنامی


1 هفته پیش

یک زوج قدیمی ویتنامی

یک زوج قدیمی ویتنامی

ده سال پیش، حال آقای سی هنوز خوب بود. او هر روز بعدازظهر، سطل‌های آب را برای آبیاری سبزیجات پر می‌کرد و می‌آورد و همسرش در کنار او... ادامه خبر

تصویری


ویدئو