آرشیو مطالب مرتبط با زیباترین زن خلبان


1 هفته پیش

زیباترین زن خلبان در افغانستان + عکس

زیباترین زن خلبان در افغانستان + عکس

زیباترین زن خلبان در افغانستان روزنامه آلمانی بیلد در گزارشی خانم نیلوفر رحمانی خلبان 23 ساله را که نخستین خلبان زنی است که در افغ... ادامه خبر

تصویری


ویدئو