آرشیو مطالب مرتبط با سابق قرارسازندگی خاتم


سخنرانی انتخاباتی سعید محمد برای رئیسی

درخواستم از مردم اینست که اعتماد کنید به جریان انقلابی و خادمان واقعی خودتان و نیز مشارکت حداکثری مدنظر رهبر انقلاب رقم بخورد، چرا... ادامه خبر

تصویری


ویدئو