آرشیو مطالب مرتبط با سازمان بازرسی شهرداری تهران


تهران 5 هزار کودک زباله گرد دارد / فعالیت بین 11 تا 37 زباله گرد در هرمحله پایتخت

این آمار که چند روز پیش محمد رضا جوادی یگانه آن را در نشست خبری شهردار تهران اعلام کرد، نشان می دهد که نزدیک یک سال بعد از ابلاغ ب... ادامه خبر

تصویری


ویدئو