آرشیو مطالب مرتبط با ساعت آینه


تفسیر دیدن ناگهانی ساعت 04:04 و اعداد 4، 44، 444 و 4444

راز اعداد فرشتگان؛ می دانیم این جهان هستی از 4 عنصر آب، باد، خاک و آتش است. به همین منطور 4 یکی از قوی ترین اعداد شناخته شده جهان... ادامه خبر

تفسیر دیدن ناگهانی عدد و ساعت 01:01/ پیام فرشتگان

اعداد فرشتگان؛ به راستی چه رازی است که من هر زمان ساعت را می بینم یک عدد و زمان تکراری می بینم؟!  آیا این یکی بودن Time and second... ادامه خبر

تفسیر و راز دیدن عدد 00:00 و زمان نفوذ فرشته ها در ایام هفته

00:00؛ اولین ذهنت بیشتر افراد از دیدن این زمان و ست شدن آن، صفر عاشقی است! در یک کلمه یعنی بینهایت یا پایان و شروع دوباره عشقی Sta... ادامه خبر

تصویری


ویدئو