آرشیو مطالب مرتبط با ساعت تدریس


افزایش ساعت کاری فرهنگیان بدون اجرای رتبه بندی معلمان

طرح رتبه‌بندی معلمان هنوز در پیچ و خم‌های پارلمان باقی مانده است. حالا اما سخن از افزایش ساعات کاری معلمان می‌رود. ادامه خبر