آرشیو مطالب مرتبط با ساعت نجومی Astronomical Clock


ساعتی که از موقعیت ماه و خورشید هم خبر دارد

ساعت نجومی Astronomical Clock از جاذبه های گردشگری پراگ است که غیر از زمان، موقعیت ماه و خورشید و اطلاعات نجومی ای از این دست را د... ادامه خبر

تصویری


ویدئو