آرشیو مطالب مرتبط با سالیانه قیمت


بیشترین سود در سال 99 به این بازارها رسید

به گزارش رکنا، مقایسه بازدهی بازارهای موازی در سال ۱۳۹۹ حاکی از آن است که بازار سرمایه با ۱۵۵ درصد رشد بیشترین بازدهی را در بین با... ادامه خبر

بورس و مسکن؛ پربازده‌ترین بازار‌ها در سال ۹۹

بورس در سال ۱۳۹۹ با رشد ۱۵۵ درصد بیشترین بازدهی را در بین چهار بازار موازی به خود اختصاص داد و بازار مسکن شهر تهران با ۸۵ درصد رشد... ادامه خبر

بورس اول شد، مسکن دوم

بورس در سال ۱۳۹۹ با رشد ۱۵۵ درصد بیشترین بازدهی را در بین چهار بازار موازی به خود اختصاص داد و بازار مسکن شهر تهران با ۸۵ درصد رشد... ادامه خبر

تصویری


ویدئو