آرشیو مطالب مرتبط با سال نوری


2 ماه پیش

آیا سفر بین ستاره ای ممکن است؟ بررسی تمامی احتمالات ممکن

آیا سفر بین ستاره ای ممکن است؟ بررسی تمامی احتمالات ممکن

آیا سفر بین ستاره ای ممکن است؟ این سوال یک پاسخ کوتاه و یک پاسخ بلند دارد. پاسخ کوتاه این است که “روی کاغذ، بله؛ و پاسخ بلند آن هم... ادامه خبر

3 ماه پیش

اندازه جهان هستی انقدر عظیم است که احتمالا بخش اعظم آن را هرگز نخواهیم شناخت!

اندازه جهان هستی انقدر عظیم است که احتمالا بخش اعظم آن را هرگز نخواهیم شناخت!

علم بشر انقدر پیشرفت کرده که بدانیم به احتمال بسیار زیاد، نه تنها بخش عظیمی از کیهان را هرگز نمی‌توانیم ببینیم، بلکه حتی اندازه جه... ادامه خبر

تصویری


ویدئو