آرشیو مطالب مرتبط با سامبو قهرمانی آسیا


سامبو قهرمانی آسیا | محمد سعیدی مدنی نقره گرفت

نماینده سامبو ایران به مدال نقره قهرمانی آسیا دست یافت. در ادامه رقابتهای سامبو قهرمانی آسیا که در تاشکند ازبکستان در حال برگزاری... ادامه خبر

تصویری


ویدئو