آرشیو مطالب مرتبط با ستاد حوزوی بحران


1 هفته پیش

نحوه تغسیل و تدفین اموات کرونایی در شهرستان های همدان بررسی شد

نحوه تغسیل و تدفین اموات کرونایی در شهرستان های همدان بررسی شد

حوزه/ نماینده ویژه ستاد حوزوی بحران و حوادث غیرمترقبه همدان، با حضور در تمام شهرستان‌های استان، نحوه تغسیل و تدفین اموات کرونایی ر... ادامه خبر

1 هفته پیش

برگزاری ستاد حوزوی بحران و حوادث غیرمترقبه حوزه همدان/  تاکید بر وحدت رویه در تغسیل و تدفین اموات کرونایی

برگزاری ستاد حوزوی بحران و حوادث غیرمترقبه حوزه همدان/ تاکید بر وحدت رویه در تغسیل و تدفین اموات کرونایی

حوزه/ دبیر ستاد حوزوی بحران و حوادث غیرمترقبه حوزه علمیه همدان گفت: از آنجایی که ما خواستار ایجاد وحدت رویه در بحث تغسیل و تدفین م... ادامه خبر

1 هفته پیش

راه‌اندازی سامانه الکترونیکی طلاب جهادگر در قم / طلاب به الگوی جهانی کمک رسانی تبدیل شده اند

راه‌اندازی سامانه الکترونیکی طلاب جهادگر در قم / طلاب به الگوی جهانی کمک رسانی تبدیل شده اند

حوزه/مسئول کمیته اعزام به بیمارستان ستاد حوزوی بحران و حوادث غیرمترقبه در این دیدار بیان داشت: سامانه الکترونیکی برای طلاب جهادگر... ادامه خبر

1 هفته پیش

راه‌اندازی سامانه الکترونیکی برای طلاب جهادگر در قم / طلاب به الگوی جهانی کمک رسانی تبدیل شده اند

راه‌اندازی سامانه الکترونیکی برای طلاب جهادگر در قم / طلاب به الگوی جهانی کمک رسانی تبدیل شده اند

حوزه/مسئول کمیته اعزام به بیمارستان ستاد حوزوی بحران و حوادث غیرمترقبه در این دیدار بیان داشت: سامانه الکترونیکی برای طلاب جهادگر... ادامه خبر

1 هفته پیش

راه‌اندازی سامانه الکترونیکی برای طلاب جهادگر در قم

راه‌اندازی سامانه الکترونیکی برای طلاب جهادگر در قم

حوزه/مسئول کمیته اعزام به بیمارستان ستاد حوزوی بحران و حوادث غیرمترقبه در این دیدار بیان داشت: سامانه الکترونیکی برای طلاب جهادگر... ادامه خبر

تصویری


ویدئو