آرشیو مطالب مرتبط با سجاد قراگزلو


فیلم کوتاه «مزون‌کار» وارد مرحله پیش تولید شد.

همکاری منوچهر هادی به عنوان تهیه‌کننده در «مزون‌کار» دومین فیلم سجاد قراگزلو ادامه خبر

تصویری


ویدئو