آرشیو مطالب مرتبط با سخنگوی ستاد انتخاباتی


تاجرنیا سخنگوی ستاد انتخاباتی مهرعلیزاده شد

 محسن مهرعلیزاده کاندیدای انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری علی تاجرنیا را به عنوان سخنگوی ستاد انتخاباتی خود منصوب کرد. به گزا... ادامه خبر

سخنگوی ستاد انتخاباتی مهرعلیزاده معرفی شد

محسن مهرعلیزاده کاندیدای انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری علی تاجرنیا را به عنوان سخنگوی ستاد انتخاباتی خود منصوب کرد. ادامه خبر

تصویری


ویدئو