آرشیو مطالب مرتبط با سخن بگوید


استفاده از موبایل، کودکان را افسرده نمی کند

روانشناسان با بررسی ده ها مقاله در مورد رابطه بین استفاده از گوشی با افسردگی و اضطراب در نوجوانان، به این نتیجه رسیدند که این ارتب... ادامه خبر

تصویری


ویدئو