آرشیو مطالب مرتبط با سربریدن معلم فرانسوی


3 روز پیش

دستگیری ۹ نفر در فرانسه در ارتباط با بریدن سر یک معلم تاریخ

دستگیری ۹ نفر در فرانسه در ارتباط با بریدن سر یک معلم تاریخ

دستگاه قضائی فرانسه ۵ نفر دیگر را در ارتباط با سر بریدن یک معلم تاریخ در حومه پاریس دستگیر کرده تا شمار کل بازداشت‌شدگان در ارتباط... ادامه خبر

تصویری


ویدئو