آرشیو مطالب مرتبط با سرمربی جدید ماشین سازی


1 هفته پیش

مهدی پاشازاده سرمربی ماشین سازی، کاظم محمودی سرپرست

مهدی پاشازاده سرمربی ماشین سازی، کاظم محمودی سرپرست

اگر اتفاق غیر منتظره ای رخ ندهد، مهدی پاشازاده در نیم فصل دوم سرمربی ماشین سازی خواهد بود از تبریز خبر می رسد بعد از انتخاب هوشنگ... ادامه خبر

تصویری


ویدئو