آرشیو مطالب مرتبط با سرنوشتی عجیب


1 هفته پیش

روستای ویلارینهو دافورنا؛ روستای زیر آب در پرتغال

روستای ویلارینهو دافورنا؛ روستای زیر آب در پرتغال

روستای ویلارینهو دافورنا پرتغال Vilarinho da Furna یک روستای قدیمی بوده که به علت ساخت سدی در نزدیکیش ناپدید شد. تاریخچه روستا در... ادامه خبر