آرشیو مطالب مرتبط با سرویس رسانی


2 هفته پیش

هتل رباتیک از مهمانان با علائم کووید 19 پذیرایی می کند

هتل رباتیک از مهمانان با علائم کووید 19 پذیرایی می کند

به گفته شرکت CTRL رباتیک (تهیه کننده ربات‌ها)، این ربات ها حتی می‌توانند حالات صورت مهمانان هتل را برای بررسی میزان رضایت آنها اسک... ادامه خبر

تصویری


ویدئو