آرشیو مطالب مرتبط با سفیروث


بررسی تئوری‌های پایان اولین قسمت از Final Fantasy VII Remake

مقاله‌های مرتبط:بررسی بازی Final Fantasy 7 Remakeاولین قسمت از Final Fantasy VII Remake پس از پنج سال در دسترس کاربران قرار گرفت.... ادامه خبر

Final Fantasy 7 Remake، طلوع دوباره بهترین فانتزی‌

بعضی از بازی‌های قدیمی هستند که بخشی از شناسنامه‌ی صنعت بازی‌های ویدیویی به‌حساب می‌آیند و سالیان سال، یاد و خاطره‌ی آن‌ها در دل ه... ادامه خبر

Final Fantasy 7 Remake، طلوع دوباره بهترین فانتزی‌

بعضی از بازی‌های قدیمی هستند که بخشی از شناسنامه‌ی صنعت بازی‌های ویدیویی به‌حساب می‌آیند و سالیان سال، یاد و خاطره‌ی آن‌ها در دل ه... ادامه خبر

تصویری


ویدئو