آرشیو مطالب مرتبط با سقوط قیمت ۸۰ درصد بورس امروز اینفو


اُفت قیمت ۸۱ درصد بورس امروز

در پایان معاملات امروز ارزش صف‌های خرید نسبت به روز چهارشنبه ۲۶ درصد کاهش یافت و در رقم ۶۰ میلیارد تومان ایستاد. ارزش صف‌های فروش... ادامه خبر

اُفت قیمت ۸۱ درصد بورس امروز

در پایان معاملات امروز ارزش صف‌های خرید نسبت به روز چهارشنبه ۲۶ درصد کاهش یافت و در رقم ۶۰ میلیارد تومان ایستاد. ارزش صف‌های فروش... ادامه خبر

تصویری


ویدئو