آرشیو مطالب مرتبط با سمت حسین خبیری در پرسپولیس


حسین خبیری: پرسپولیس به دنبال بهانه جویی نبوده و از هر نظر شایسته قهرمانی است

حسین خبیری گفت: با توجه به حضور ۲۰ روزه‌مان در محل برگزاری بازی‌های گروهی لیگ قهرمانان برای هزینه‌ها از AFC استعلام گرفتیم. حسین خ... ادامه خبر