آرشیو مطالب مرتبط با سندیکای تولیدکنندگان


قیمت مواد اولیه ایرانی تولید دارو 271 درصد بیشتر از نمونه خارجی / نقش یک سندیکا در گرانی داروهای داخلی

تولید دارو در ایران، صنعتی پیشرفته اما دارای نقاط تاریک فراوانی است که کمتر به آن پرداخته شده است. از دی ماه سال گذشته ارز ترجیحی... ادامه خبر

تصویری


ویدئو