آرشیو مطالب مرتبط با سند توسعه هنر


یکی از آشفتگی‌های حوزه موسیقی فقدان اسناد بالادستی است / توضیحات محمد اله‌یاری درباره اهمیت سند ملی موسیقی کشور

مینا آتشی - مدیرکل دفتر موسیقی می‌گوید هماهنگی بین دستگاه‌های حاکمیتی، تصمیم‌گیر و سیاست‌گذار در حوزه موسیقی را باید به فال نیک گر... ادامه خبر