آرشیو مطالب مرتبط با سن‌ پولتن اتریش


رضا اسدی دست از پا درازتر مثل ایمان سلیمی

اگر خبر جدایی رضا اسدی از سن‌ پولتن اتریش درست باشد، می توان گفت او هم به جمع استعداهای سوخته فوتبال ایران اضافه شده است امروز در... ادامه خبر

تصویری


ویدئو