آرشیو مطالب مرتبط با سهمیه آزاد


بشار رسن سهمیه آزاد باشگاه قطری نبود / تاجیک ها باید تا دی صبر کنند؟

شرایط بازیکنان تاجیکستانی به هیچ وجه به شرایط بشار رسن شباهت ندارد. بشار رسن برای پیوستن به نادی القطر از سهمیه آزاد استفاده نکرد... ادامه خبر

تصویری


ویدئو