آرشیو مطالب مرتبط با سونو آنومالی جنین


زمان انجام سونوگرافی آنومالی، هفته چندم بارداری؟

سونوگرافی آنومالی در اواسط بارداری انجام می شود و برای مشاهده دقیق تر جنین و رحم صورت می گیرد. کارشناس در حین سونوگرافی رشد نرمال... ادامه خبر