آرشیو مطالب مرتبط با سکوتش را شکست.


5 ماه پیش

دعوا بین دو سید استقلال بالا گرفت؛ رحمتی اقدام به انتشار پیام هایش با حسینی کرد

دعوا بین دو سید استقلال بالا گرفت؛ رحمتی اقدام به انتشار پیام هایش با حسینی کرد

رحمتی جواب حسینی را داد. طرفداری- مهدی رحمتی که فصل گذشته حواشی بسیاری را در تیم استقلال تجربه کرد پس از جداییش از این تیم سکوت... ادامه خبر

5 ماه پیش

پاسخ حسین حسینی به استوری مهدی رحمتی: این کار ها قدیمی شده است

پاسخ حسین حسینی به استوری مهدی رحمتی: این کار ها قدیمی شده است

حسینی جواب رحمتی را داد. طرفداری- مهدی رحمتی که فصل گذشته حواشی بسیاری را در تیم استقلال تجربه کرد پس از جداییش از این تیم سکوت... ادامه خبر