آرشیو مطالب مرتبط با سیل شیراز


3 هفته پیش

شهرداران شیراز متهمان پرونده سیل نوروز

شهرداران شیراز متهمان پرونده سیل نوروز

معاون دادستان کل کشور در امور عامه از تشکیل پرونده برای شهرداران سابق و کنونی شیراز در ارتباط با وقوع سیل در این شهر در اوایل فرود... ادامه خبر